Nhà trong hẻm thì diện tích tối thiểu được xin phép là bao nhiêu

Print

Các quy định về diện tích xây dựng tại TPHCM không chỉ áp dụng đối với nhà mặt phố mà còn áp dụng cho cả xây dựng nhà trong hẻm. Cụ thể:

Liên quan:

 - Diện tích tối thiểu được cấp phép xây dựng đối với nhà mặt phố

 - Xin phép xây dựng trực tuyến - liệu có khả thi

- Diện tích của lô đất trong hẻm dưới 15m2: Theo quy định nếu muốn nhà dưới 30m2 có được cấp giấy phép xây dựng thì lô đất trong hẻm phải có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên. Khi này các bạn mới được cấp phép cải tạo hoặc xây mới với quy mô 1 tầng và chiều cao không vượt quá 8,8m. Còn nếu chiều rộng mặt tiền dưới 3m thì chỉ được cấp phép cải tạo

xin phep xay dung trong hem

- Diện tích của lô đất trong hẻm từ 15m2 đến dưới 36m2: Theo quy định về diện tích xây dựng nhà ở thì với trường hợp này nếu lô đất có chiều rộng hoặc chiều sâu 2m thì chỉ được cho phép cải tạo theo hiện trạng, không được xây mới. Còn nếu lô đất có chiều rộng từ 2 - 3m mới được cấp phép xây dựng tối đa là 2 tầng với chiều cao không vượt quá 12.2m. Còn với trường hợp lô đất có chiều rộng từ 3m trở lên thì có thể được xây dựng tối đa 3 tầng với chiều cao không quá 15.6m theo quy định xây dựng nhà ở đô thị.